U bent hier: Home / Wie zijn wij? / Raad voor maatschappelijk welzijn
Een aanvraag indienen

Online Administratie

Klik hier om de lijst van dokters en apothekers die aangesloten zijn bij het OCMW te raadplegen

Nee tegen de opheffing van het beroepsgeheim van maatschappelijk werkers

Partner uit de medische en farmaceutische sector?

Raad voor maatschappelijk welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) waarvan de leden verkozen zijn door de gemeenteraad na elke verkiezing voor de integrale vernieuwing van de gemeenteraad.

Er wordt dus om de 6 jaar een nieuwe RMW verkozen. In SJTN bestaat hij uit 13 leden. De Raad vergadert minstens 1 maal per maand in het administratief centrum van het OCMW na bijeenroeping door de Voorzitter In SJTN gebeurt dat in principe op de 3de donderdag van de maand om 20u achter gesloten deuren. De voorzitter mag, telkens als hij dit nodig acht, de Raad samenroepen. Hij moet de Raad samen roepen op vraag van de Burgemeester of op vraag van een derde van de Raadsleden. De Raad neemt alle beslissingen nodig voor de goede werking van het OCMW, behalve diegene uitsluitend voorbehouden aan de Voorzitter, of de Bijzondere Comités. De Raad beslist over de begroting en de rekeningen.

De raadsleden verkiezen onder hun een Voorzitter en stellen het Vast Bureau en de bijzondere comités samen.

 

Document acties