U bent hier: Home / De Sociale Coordinatie van Vorst

De Sociale Coordinatie van Vorst

   

    Contact : Paola Magi  
    Sociale Coördinatie 
    SCV – OCMW van Vorst
    J.-B. Vanpéstraat 50 - 1190 Brussel
    Tel.: 02/333.03.70 - paola.magi@cpas1190.brussels

 

  • zich voorstellen, elkaar leren kennen
  • uitwisseling van ervaringen 
  • uitwisseling van hulpmiddelen 
  • concrete resultaten             
     
  • Wat is de Sociale Coördinatie van Vorst?

Op grond van artikel 62 van de organieke wet betreffende de OCMW’s kan het OCMW "de instellingen en diensten die binnen het ambtsgebied van het centrum een sociale activiteit of specifieke activiteiten uitoefenen, voorstellen om gezamenlijk een of meer comités in te stellen waarin het centrum en die instellingen en diensten hun werkzaamheden kunnen coördineren en overleg plegen over de individuele of collectieve behoeften en de middelen om daarin te voorzien." In het kader van dit artikel financiert de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de sociale coördinatie in de OCMW’s.

De sociale coördinatie van Vorst probeert belanghebbende verenigingen en diensten uit de psychosociale en culturele sector bijeen te brengen zodat hun acties zichtbaar worden en aansluiten bij de inwoners van Vorst.

Ze wil een plaats zijn waar de sociale politiek op lokaal niveau kan reflecteren en zich kan oriënteren. Daarnaast wil ze meewerken aan een algemene, coherente en geïntegreerde politiek.

 

  • Wat zijn de voornaamste doelstellingen van de Sociale Coördinatie van Vorst?

-Ervoor zorgen dat de instellingen elkaar beter leren kennen en dat ze bekend zijn bij de inwoners.

-Een plaats voor expressie, initiatieven en informatie zijn.

-Een plaats zijn waar overlegd kan worden, en waar er tussen de verschillende partijen uitwisselingen en besprekingen kunnen plaatsvinden

-Het debat over de ethiek van sociaal werk bevorderen.

-Een debat en een actie op politiek niveau ontwikkelen door adviezen te formuleren en inlichtingen te geven, en dit met respect voor ieders verantwoordelijkheden en competenties.

 

  • Hoe werkt de Sociale Coördinatie van Vorst?

Het OCMW staat in voor de coördinatie. Er werd een coördinatrice aangeworven bij Sociale Coördinatie, zodat de voornaamste doelstellingen van deze dienst in goede banen worden geleid.

De Sociale Coördinatie baseert zich op een charter dat door alle leden werd ondertekend.Eén keer per kwartaal vindt een plenaire vergadering plaats,waarbij alle leden van de Sociale Coördinatie bijeenkomen.

 

  • Hoe kan u lid worden van de Sociale Coördinatie van Vorst?

Wij willen graag onze krachten bundelen binnen het netwerk van Vorst. Indien u werkt in het verenigingsleven of in een overeenkomstige overheids- of privé-instelling op het grondgebied van Vorst, kunt u zich voor meer informatie richten tot het volgende adres:

 

Document acties