U bent hier: Home / De Sociale Coordinatie van Vorst / Werkgroepen / Werkgroep "Geestelijke Gezondheid"

Werkgroep "Geestelijke Gezondheid"

Het vormt een ruimte voor uitwisseling tussen eerste- en tweedelijnsactoren die hun acties op het gebied van de geestelijke gezondheid van een persoon of groep van personen op elkaar willen afstemmen. De belangrijkste doelstelling van de groep is om op basis van concrete praktijksituaties van mensen met psychische of psychiatrische problemen waarmee de eerste lijn (maatschappelijk assistent, huisarts, teamleden van de Medische Centra of een dienst van de gemeente of het OCMW, Vrederechter, straathoekwerker enz.) geconfronteerd wordt op het grondgebied van Vorst, te bekijken over welke hulpmiddelen de interveniënt, op basis van een inventaris van de geestelijke gezondheidsproblemen, in zijn omgeving kan beschikken, maar vooral in de omgeving van de personen met een geestelijk gezondheidsprobleem. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de mensen bij voorkeur in hun leefomgeving kunnen blijven.

Een logisch gevolg hiervan is om na te denken over de coördinatie van de eerste- en tweedelijnsactoren, de netwerken, hun zwakheden en hun werking en om er verbeteringen in aan te brengen door het geven van adviezen aan de Sociale Coördinatie van Vorst en via ontmoetingen met de belanghebbenden van de netwerken.
 

Sensibiliseringsbijeenkomsten rond het thema geestelijke gezondheid staan open voor alle werknemers van alle achtergronden in Vorst die geïnteresseerd zijn in vraagstukken rond geestelijke gezondheid.

De bijeenkomsten vinden telkens plaats van 14.00 tot 16.00 uur; in 2014-2015 zijn vijf bijeenkomsten gepland, zoals vermeld in de onderstaande flyer, plus een bijeenkomst in september.

Dit is een gezellige manier om te leren en zich te informeren over interessante, actuele thema's: het OCMW biedt de drankjes aan, de sprekers (extern of een van de leden van de Sociale Coördinatie van Vorst al naar gelang het onderwerp) lichten het thema toe en er is ruimte gereserveerd voor vragen en discussie.


Personen die interesse in deze werkgroep hebben, kunnen contact opnemen met de sociale coördinatrice.


Paola Magi - Sociaal Coördinatrice - Sociale Coördinatie - OCMW
J.-B. Vanpéstraat 50 - 1190 Brussel
Tel.: 02 563 26 16 - paola.magi@publilink.be

 

Document acties